Update Corona

Ook in deze parochiezaal dient iedereen zich te houden aan al de op dit ogenblik geldende regelgeving aangaande Corona.

  • Alle regels dienen stipt nageleefd te worden, zowel de nationale, federale alsook de stedelijke wetten, verordeningen en regels.

  • Voor meer info verwijzen we u naar volgende site of kan u contact opnemen met het stadsbestuur van Geel:

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

  • De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van deze wetten, verordeningen en regels. Eventuele boetes wegens overtredingen zijn steeds ten laste van de huurder.

  • Gebruik uw gezond verstand en houd het veilig.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief